Astronomický kroužek při DDM

ve spolupráci s Severočeskou hvězdárnou a planetáriem v Teplicích