Současnost

 

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích je příspěvková organizace zřízena Ústeckým krajem, spravována Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Hlavním úkolem organizace je popularizovat poznatky z astronomie a příbuzných vědních oborů mezi nejširší veřejnost. Velmi důležitou složkou činnosti je spolupráce se školami a předávání astronomických poznatků dětem a mládeži. Přestože teplická hvězdárna nepatří mezi špičková vědecká zařízení, pověřená astronomickým výzkumem (k čemuž není vybavena přístrojově ani personálně), umožňuje především laické veřejnosti přímé pozorování vesmírných těles a objektů.                   

Navštívíte-li hvězdárnu za jasného dne, můžete dalekohledem pozorovat povrch Slunce, tzv. sluneční fotosféru, a to dvojím způsobem:                                    

a) přímo okulárem dalekohledu, za použití fotosférického filtru                                    

b) projekcí slunečního obrazu na stínítko za okulárem dalekohledu. Ve sluneční fotosféře můžeme pozorovat sluneční skvrny, což jsou relativně chladnější místa na Slunci.                   

Na denní obloze je také možné pozorovat planetu Venuši, je-li ovšem ve vhodné pozici vůči Zemi a Slunci. Ve dne lze samozřejmě vidět i Měsíc. Jeho obraz je však přes den velmi málo kontrastní, a proto je lepší ho pozorovat na potemnělé obloze. Na jeho povrchu pozorujeme pohoří, krátery, měsíční moře a další podrobnosti. Nejvhodnější dobou pro pozorování je období před první čtvrtí. Tehdy ještě nesvítí tolik intenzivně, a proto nás příliš neoslňuje, a navíc v okolí terminátoru můžeme sledovat mnoho podrobností.

Během večerního pozorování mohou návštěvníci hvězdárny pozorovat celou řadu objektů. Pro veřejnost je asi nejatraktivnějším objektem Měsíc. O tomto tělese jsme již hovořili. Působivými objekty v dalekohledu jsou také planety sluneční soustavy. Zvláště pak srpek Venuše, Saturn se svými prstenci, nebo planeta Jupiter s tmavými pásy na povrchu a se čtyřmi nejjasnějšími měsíci. Velmi pěknými objekty jsou také některé dvojhvězdy, mlhoviny, otevřené i kulové hvězdokupy, ale rovněž velmi vzdálené galaxie.

Teplická hvězdárna je přístupná veřejnosti pravidelně po celý rok bez ohledu na počasí, a to každý pátek a sobotu od 13:00. Otvírací doba se mění v závislosti na roční době. Poslední vstup do budovy je vždy půl hodiny před ukončením pozorovací doby.    

Pro skupiny deseti a více osob je možné dohodnout termín i mimo návštěvní dobu. Takovou návštěvu je třeba ohlásit písemně nebo telefonicky alespoň dva dny předem.

Hvezdarna Tp
Hvezdarna Tp2
Hvezdarna s kopulí
03
Sál Hv.JPG
04
5b naznačení projekce
_MG_8355
PlaneWave2
SZ kopule 2
SZ kopule

© 2013 - 2016 Severočeská hvězdárna a planetárium Teplice, p. o.