Akce pro veřejnost  

Srpen 2017

Planetárium v Teplicích otevřeno každou středu a neděli

 

STŘEDA 2. 8.   

19:00     KOSMONAUTIKA – PILOTOVANÉ LETY

Pořad zobrazuje pomocí obrázků a snímků vývoj kosmonautiky od 60. let 20. století. Atraktivně představuje jednotlivé typy kosmických lodí a nosných raket, nabízí jejich srovnání. Rovněž jsou představeny kosmické skafandry a průzkumné prostředky. Jsou zde uvedeny některé neuskutečněné projekty a také je zde nastíněn předpokládaný budoucí vývoj kosmonautiky.

 

NEDĚLE 6. 8.     

14:00     POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ

Série tří filmových pohádek, ve kterých se tradičně setkáme se zvídavým popletou Rákosníčkem a vydáme se s ním až na oblohu, kde bude potkávat různá souhvězdí a hvězdy. Tentokrát v příbězích: Jak Rákosníček vysvobodil Labuť, která vůbec nebyla zakletá, Jak Rákosníček udělal na nebi kluziště a pořád se diví, proč mu lidé říkají Mléčná dráha a Jak Rákosníček vyzrál na nebeského Střelce. Po pohádkách se děti seznámí s letními souhvězdími.

19:00     VZNIK A VÝVOJ ZEMĚ

Jak vznikla naše planeta a Měsíc v rámci sluneční soustavy? Jak se utvářely a vyvíjely kontinenty? Jak se zrodil život? Na tyto otázky přináší odpovědi náš pořad. Seznámí nás se vznikem Země, na paleomapách uvidíme vývoj a posun světadílů od počátku do současnosti a dozvíme se, jak se vyvíjel život od prvotní fauny až po člověka.

 

STŘEDA   9. 8.

19:00     LETNÍ OBLOHOU

Pomocí přístroje planetária se podíváme na současný stav oblohy. Ukážeme si hvězdy a souhvězdí viditelná na obloze od večera do rána. Během naší procházky pod hvězdnou oblohou se zmíníme o objektech vhodných k pozorování pomocí malých dalekohledů. Řekneme si, jaké úkazy a děje se na obloze odehrají. Podíváme se na viditelnost planet a zmíníme novinky a zajímavosti z astronomie.

 

NEDĚLE 13. 8.   

14:00     Pohádka PRINC STŘELEC

Pohádka o starém králi, třech princích a o putování nejmladšího z nich za zakletou nevěstou. Přemůže princ Střelec zlého a lstivého Ariela? Jak se princ Střelec dostane na druhý břeh mléčně bílé řeky? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte v naší pohádce. Po jejím skončení se na obloze planetária podíváme na letní souhvězdí.

19:00     HVĚZDNÉ NEBE + GALAXIE

Kombinovaný pořad, který nás v první části pomocí přístroje planetária zavede na oblohu a seznámí nás s aktuálními souhvězdími. Ve druhé části nás čeká film o galaxiích. Seznámíme se s podstatou naší Mléčné dráhy a budeme ji porovnávat s jinými hvězdnými ostrovy vesmíru.

 

STŘEDA 16. 8.

19:00     ČLOVĚK NA MĚSÍCI

Film, který nás během jedné hodiny seznámí s náročným projektem Apollo, ukazuje uskutečnění nejdávnějšího lidského snu o přistání lidí na Měsíci. Záběry z příprav letů i z povrchu našeho souputníka nám přiblíží veliké úsilí a práci stovek lidí, kteří se projektu účastnili. Na vrcholu tohoto úsilí stojí dvanáct astronautů, kteří stanuli na povrchu Měsíce.

 

NEDĚLE 20. 8.

14:00     PODIVNÁ POHÁDKA

Pohádka o třech kamarádech, kteří se vydali hledat Mléčnou dráhu. To, jestli dorazí až k cíli, a pokud ano, co tam objeví, se dozvíte jen u nás. Po pohádce se děti seznámí s letními souhvězdími.

19:00     ČLOVĚK NA MĚSÍCI

Film, který nás během jedné hodiny seznámí s náročným projektem Apollo, ukazuje uskutečnění nejdávnějšího lidského snu o přistání lidí na Měsíci. Záběry z příprav letů i z povrchu našeho souputníka nám přiblíží veliké úsilí a práci stovek lidí, kteří se projektu účastnili. Na vrcholu tohoto úsilí stojí dvanáct astronautů, kteří stanuli na povrchu Měsíce.

 

STŘEDA 23. 8.

19:00     HVĚZDNÉ NEBE + HVĚZDY – VZNIK, VÝVOJ A ZÁNIK

Kombinovaný pořad, který nás v první části pomocí přístroje planetária zavede na oblohu a seznámí nás s aktuálními souhvězdími. Ve druhé části nás čeká film o tom, jak hvězdy vznikají, žijí a zanikají.

 

NEDĚLE 27. 8.

14:00     POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ

Série čtyř filmových pohádek, ve kterých se znovu setkáme se zvídavým popletou Rákosníčkem a vydáme se s ním až na oblohu, kde bude potkávat různá souhvězdí a hvězdy. Tentokrát v příbězích: Jak Rákosníček zachraňoval mráčky – beránky před hvězdným orlem, Jak Rákosníček s Vodnářem zařídili, aby zas pršelo, Jak Rákosníček udělal na nebi kluziště a pořád se diví, proč mu lidé říkají Mléčná dráha a Jak Rákosníček udělal z nebeského Draka kolotoč. Po pohádkách se děti seznámí s letními souhvězdími.

19:00     HVĚZDNÉ NEBE + SLUNCE A ČLOVĚK

Kombinovaný pořad, který nás v první části pomocí přístroje planetária zavede na oblohu a seznámí nás s aktuálními souhvězdími. Ve druhé části nás čeká film o vývoji názorů na Slunce a sluneční soustavu od pravěku do současnosti.

 

STŘEDA 30. 8.

19:00     SRPNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA

Za pomoci přístroje planetária se podíváme na současný stav oblohy. Ukážeme si hvězdy a souhvězdí, která se na obloze objeví během jedné pozorovací noci. Začneme u posledních zástupců jarních souhvězdí u Pastýře, Panny a Vah. Poté se budeme věnovat letním souhvězdím, poznáme Labuť, Lyru, Orla, Štíra, Střelce, Hadonoše a Herkula. Závěr putování po obloze vyplní podzimní souhvězdí Pegas, Andromeda, Vodnář, Ryby a Perseus.

 

 

CAFÉ NOBEL   

Naši speleologové zahájili v loňském roce průzkum dosud neznámých krasových oblastí v provincii Ša-an-si (Sha'anxi) ve střední Číně. Jejich objevy, ale také úskalí spjatá s jeskyňařením v tomto speleology nepříliš probádaném regionu, vám představí jeden z účastníků českých speleologických expedic do Číny Mgr. Michal Filippi, Ph.D. z Geologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Ve čtvrtek 17. srpna od 18.00 v teplickém planetáriu.

HVĚZDÁRNA JE Z DŮVODU REKONSTRUKCE PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA.


© 2013 - 2016 Severočeská hvězdárna a planetárium Teplice, p. o.