Nabídka pořadů pro střední školy


Hvězdárna a planetárium Teplice připravila řadu pořadů vhodných k doplnění a rozšíření učiva středních škol. Témata pořadů odpovídají látce probírané v hodinách fyziky a zeměpisu, resp. geografie. Každý z programů lze po domluvě s lektorem přizpůsobit konkrétním třídám. Akce pro školy objednávejte nejlépe telefonicky na čísle (+420) 773 791 439, ale pro objednání můžete použít i e-mailovou adresu objednavky@hapteplice.cz.

 


Země jako vesmírné těleso

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět:
zeměpis/geografie
Anotace:

V pořadu živě vedeném lektorem se žáci seznámí s vysvětlením pohybů Slunce, Měsíce, planet a hvězd na pozemské obloze. Zaměřujeme se zejména na vysvětlení střídání dne a noci, na střídání fází Měsíce a na vysvětlení změn ročních období. Podle potřeby ale můžeme probrat i časová pásma, precesi zemské osy nebo oběh sluneční soustavy kolem jádra Galaxie. 

 

Planeta Země ve srovnání

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět:
zeměpis/geografie
Anotace:

V pořadu živě vedeném lektorem se žáci seznámí s postavením Země ve vesmíru a s porovnáním jejích podstatných vlastností s vlastnostmi ostatních těles sluneční soustavy.

 

Toulky sluneční soustavou

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět:
fyzika, zeměpis/geografie
Anotace:

V pořadu živě vedeném lektorem obrazově navštívíme různé kouty sluneční soustavy - od žhavého jádra její centrální hvězdy až po chladný domov miliard kometárních jader na samém jejím okraji.

 

Elektromagnetické záření ve vesmíru

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět:
fyzika
Anotace:

V pořadu živě vedeném lektorem se seznámíme jednak se stručnou historií objevování celé šíře elektromagnetického záření a s příslušnou fyzikou, ale zejména s uplatněním poznatků o elektromagnetickém záření v astronomii.

 

Co je to gravitace?

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět:
fyzika
Anotace:

V pořadu živě vedeném lektorem se seznámíme s historií našich představ o gravitačním působení - od nejstarších předpokladů, přes Newtonovo pevné zakotvení a Einsteinovu revoluci v pohledu na prostor a čas až po moderní spekulace.

 

Ze života hvězd

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět:
fyzika
Anotace:

V pořadu živě vedeném lektorem se žáci seznámí s hlavními představami o životních cyklech hvězd. Přestože se hmota ve hvězdách může nacházet i ve velmi neobvyklých stavech a naše poznatky tedy nejsou zdaleka úplné, víme toho již dost na to, abychom si ukázali, jak odpovídají pozorování.

 

Kosmonautika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět:
fyzika
Anotace:

V pořadu živě vedeném lektorem se žáci seznámí se základními milníky historie posílání strojů a lidí do vesmíru.

 

Co víme a nevíme o velkém třesku?

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět:
fyzika
Anotace:

V pořadu živě vedeném lektorem se žáci seznámí s tím, co přivedlo vědce k myšlence časového počátku vesmíru a jaká další pozorování tento předpoklad potvrzují. Dále se seznámíme se současnou představou průběhu velkého třesku a upozorníme na stále nedořešená místa této teorie.

 

Z obýváku do vesmíru

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět:
fyzika, zeměpis/geografie
Anotace:

V programu s bohatým obrazovým doprovodem se budeme od rozměrů srovnatelných s rozměry lidských těl vzdalovovat, po skocích znamenajících vždy desetinásobné zvětšení, až k nejvzdálenějším okrajům sluneční soustavy. Srovnáme si při tom velikosti a vzdálenosti mnoha vesmírných objektů.

 

O čem je Einsteinova teorie relativity?

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět:
fyzika
Anotace:

V pořadu živě vedeném lektorem se žáci seznámí se základními myšlenkami speciální i obecné teorie relativity.


O čem je kvantová teorie?

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět:
fyzika
Anotace:

V pořadu živě vedeném lektorem se žáci seznámí se základními myšlenkami kvantové teorie.

                  

 
Školní exkurze mohou zavítat také na hvězdárnu, kde se žáci mohou například seznámit s dalekohledem a podívat se (bezpečně) na Slunce či jiný vesmírný objekt!

 

Vstupné

Typ exkurze  Cena pro 1 žáka
Exkurze na hvězdárně  30,- Kč
Exkurze v planetáriu   30,- Kč
Exkurze na hvězdárně a v planetáriu   60,- Kč
Doprovod školních výprav má vstup zdarma