Astronomická výročí  – srpen 2023

Arthur Charles Bernard Lovell (31. 8. 1913 – 6. 8. 2012) byl anglický fyzik a radioastronom, 

 byl zakladatelem Jodrell Bank Observatory. Tato observatoř byla zapsána v roce 2019 na seznam světového dědictví UNESCO.

Dne 31. 8. uplyne 100 let od narození významného britského fyzika Bernarda Lovella, 6. 8. 2023 tomu bylo naopak jedenáct let od chvíle, kdy nás opustil.  

Arthur Charles Bernard Lovell. Zdroj:  https://cs.wikipedia.org/

Bernard Lovell se narodil v obci Oldland Common nacházející se nedaleko britského Bristolu. Jeho otec byl obchodník a metodistický kazatel, byl to znalec Bible a anglické literatury. Lovellovi se tedy v mládí dostalo metodistické výchovy, metodismus je odnoží protestantského náboženství. V mládí se začal věnovat hudbě a zůstal jí věrný do konce svých dnů. Nejoblíbenějším Lovellovým hudebním nástrojem byl klavír, díky učiteli z technické university se však naučil hrát i na kostelní varhany. Hrou na tento nástroj relaxoval i v pokročilém věku.   

V roce 1936 získal na bristolské univerzitě doktorát a poté nastoupil na univerzitu v Manchesteru do oddělení zabývajícím se výzkumem kosmického záření. Po vypuknutí druhé světové války pracoval Lovell na vývoji a výrobě radarů, použitelných zejména pro britské Královské vojenské letectvo. Specializoval se na radary umisťované na paluby letadel. 

Krátce po skončení války, ještě v roce 1945, se pokusil navázat na výzkum kosmického záření pomocí vojenského radaru. Ten byl však ve městě silně rušen elektrickými tramvajemi. Lovell nechal zařízení přesunout do obce Goodrey, vzdálené od nepříznivých vlivů. Tak byla založena Jodrell Bank Observatory.

Původní, vojenský radar v Jordell Bank v roce 1945. Zdroj: https://commons.wikimedia.org/

Lovellovi se v observatoři podařilo prokázat, že se pomocí radaru dají vysledovat radarové ozvěny meteoritů vstupujících do zemské atmosféry, které třením ionizují vzduch.

Také se mu podařilo díky experimentování zaznamenat eliptické dráhy meteoroidů v každoročně opakujících se rojích a dokázat, že jsou původem ze Sluneční soustavy a nemají mezihvězdný původ. Výhodou nového způsobu pozorování meteorů bylo i to, že se daly zaznamenat i během dne, tedy v době kdy je obloha přezářená Sluncem. 

Stavba Lovellova radioteleskopu. Zdroj: https://www.jodrellbank.net/

V Jordel Bank byl zprovozněn ve své době největší ovladatelný radioteleskop na světě nazývaný Mark 1. Dnes je toto zařízení pojmenováno Lovellův radioteleskop, je třetí největší na světě a je stále v provozu. Radioteleskop, na rozdíl od teleskopu optického, přijímá informace v radiové části elektromagnetického spektra. Jedná se o parabolickou anténu, která kromě radioastronomického výzkumu je schopna komunikovat s kosmickými sondami a družicemi. Lovellův radioteleskop je nyní využíván pro interferometrii, kdy je zařízení součástí celé sady podobných přístrojů, které společně fungují jako jeden dalekohled a výrazně tím zvyšují kvalitu pozorování.

Lovellův teleskop v současnosti. Zdroj: https://en.wikipedia.org/

 Lovell byl významným popularizátorem astronomie, napsal mnoho knih zabývajících se nejenom radioastronomií, ale i sluneční soustavou či celkově kosmologií. Na konci 50. let 20. století natočil pro stanici BBC sérii dokumentů o Sluneční soustavě a jejím vzniku, roku 1961 byl za svůj přínos astronomii povýšen do šlechtického stavu. Stáří Lovell trávil na venkově, kde se věnoval hudbě a četbě knih. 

Po jeho smrti byla zveřejněna jeho zpráva, kde popisuje, že v roce 1963 byl na něj uskutečněn neúspěšný atentát. Stalo se tak při jeho návštěvě Sovětského svazu, v kosmickém komunikačním centru, kde se ho sovětští agenti pokusili zabít smrtelnou dávkou záření. Bernard Lovell byl z jejich hlediska nebezpečnou osobou, neboť radioteleskop v Jordel Bank byl i součástí systému včasné výstrahy před jaderným útokem.

Zdroje:

Hvězdářský kalendář 2023

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lovell

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Jodrell_Bank_Observatory?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc

https://www.jodrellbank.net/

Články