Výročí kosmonautiky září 2023

Výročí kosmonautiky Září 2023

Deep Impact – ukončení mise, Sojuz TMA-08M, STS-51, 1. let Cygnus k ISS, Galileo – konec mise, Sojuz TMA 10M, Smart1.

1. 9. 2013 – Je tomu deset let od ukončení mise sondy Deep Impact, pojmenované podle známého katastrofického filmu Drtivý dopad. Jednalo se o americkou kometární sondu, určenou k průzkumu komety 9P/Tempel 1. Start sondy pomocí nosné rakety Delta II proběhl 12. 1. 2005, první snímky komety byly pořízeny v dubnu. Dne 3. 7. 2013 byl ze sondy vypuštěn přes 300 kg vážící projektil, který o den později zasáhl kometu. Zásah komety byl pozorován pozemskými a kosmickými observatořemi.  Výsledný kráter měl rozměry přibližně 100 x 30 metrů. Z vyvrženého množství materiálu se zjistilo, že kometa obsahuje více prachu, než se čekalo. Spektrální analýzou bylo také zjištěno její složení. Mise byla mimořádně úspěšná.          

Kosmická sonda Deep Impact. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Deep_Impact_(sonda)#/media/Soubor:Deep_Impact.jpg

11. 9. 2013 – Před deseti lety se vrátila kosmická loď Sojuz-TMA 08M zpět na Zemi. Mise započala v březnu onoho roku, kdy se Sojuz vypravil s posádkou Vinogradov, Miskurin a Cassidy ke kosmické stanici ISS. Jednalo se o první misi, která se spojila se stanicí ve zkráceném režimu po šesti hodinách letu. Obvyklé byly do té doby lety dvoudenní, díky technologickému pokroku se však podařilo tento čas podstatně zkrátit. Posádka pobývala na stanici do září, kdy se stejnou lodí vrátila na Zemi.

Kosmická loď Sojuz TMA-08M po odpojení od ISS. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Soyuz_TMA-08M#/media/File:Soyuz_TMA-08M_departing_from_ISS.jpg

12. 9. 1993 – Onoho dne započala mise STS-51 raketoplánu Discovery. Jednalo se o 57. let raketoplánu a 17. let Discovery. Hlavním cílem mise bylo vypuštění experimentálního komunikačního satelitu ACTS. Satelit byl vypuštěn pomocí bloku TOS, orbitálního raketového urychlovače, jenž jej navedl na orbitální dráhu kolem Země. Dalším tělesem vypuštěným z raketoplánu byl ORFEUS-SPAS. Toto zařízení bylo určeno k ultrafialové spektrometrii. Platforma na které byly přístroje umístěny byla uzpůsobena k přepravě rozličných vědeckých modulů na palubě raketoplánu. Po ukončení mise byl ORFEUS naloděn a spolu s přístroji se vrátil na Zemi. Návrat raketoplánu na Zemi proběhl 22. 9. 1993.

Komunikační satelit ACTS vypuštěný při misi STS-51. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/STS-51#/media/File:ACTS_Deploy_3.jpg

18. 9. 2013 – Na svou první misi označovanou Orbital-D1 se vydala kosmická zásobovací loď Cygnus. Ke startu byla použita nosná raketa Antares 110. Jednalo se o druhý start tohoto nosiče, jinak byla v této misi samá prvenství: let lodi Cygnus, setkání s ISS a kotvení u stanice. Při kotvení došlo sice k určité prodlevě vinou softwaru, ale i to bylo úspěšně vyřešeno. Spojení se stanicí bylo však odloženo, neboť v té době se ke stanici připojoval i Sojuz TMA-10M. Z lodi Cygnus byl vyložen proviant, byla naložena odpadem a 23. 10 2013 shořela nad Pacifikem.  

Jednalo se o sedmý typ kosmické lodi, který zadokoval u Mezinárodní kosmické stanice.

Zásobovací kosmická loď Cygnus během svého prvního připojení k ISS. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Cygnus_Orb-D1#/media/File:Cygnus_1_grappled_by_Canadarm2_(a).jpg

21. 9. 2003 – Před dvaceti lety skončila velmi úspěšná mise sondy Galileo. Tato sonda odstartovala na svou misi 18. 10. 1989 z paluby raketoplánu Challenger. K Jupiteru dorazila 7. 12. 1995, poté co provedla gravitační manévry u Venuše a Země a setkala se na své pouti s planetkami Gaspra a Ida. Sonda pracovala u Jupitera déle než 4 roky a věnovala se také výzkumu jeho měsíců. Po vyčerpání pohonných látek byla sonda nasměrována do atmosféry Jupitera, ve které shořela.

Umělecké ztvárnění zániku sondy Galileo. Zdroj: https://solarsystem.nasa.gov/news/137/sixty-five-amazing-galileo-facts/

25. 9. 2013 – Tohoto dne odstartovala ke své misi u Mezinárodní kosmické stanice kosmická loď Sojuz TMA-10M. Tato loď pobyla u ISS do 11. 3. 2014, kdy se s původní posádkou Kotov, Rjazanskij a Hopkins vrátila na Zemi. Jednalo se o druhou misi, která se ke stanici připojila ve zkráceném režimu letu.

Kosmická loď Sojuz TMA-10M se přibližuje ke kosmické stanici ISS. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Soyuz_TMA-10M#/media/File:Soyuz_TMA-10M_spacecraft_approaches_the_ISS.jpg

27. 9. 2003 – K Měsíci se vypravila sonda agentury ESA Smart 1, na jeho oběžnou dráhu dorazila 15. 11. 2003. Sonda ke svému pohybu používala iontový motor, jeho využití byl i jeden z hlavních cílů letu. Smart 1 se nepřibližovala k Měsíci přímým letem, ale po spirálovité dráze, proto let trval téměř 2 měsíce. Jednalo se o první sondu programu Flexi missions, zaměřeného na laciná zařízení, která zároveň ověřují nové technologie. Sonda získávala z oběžné dráhy nové informace o měsíční geologii, morfologii, mineralogii a topografii. Její mise byla ukončena dopadem na měsíční povrch.

Sonda Smart 1 u Měsíce (umělecká představa). Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Soyuz_TMA-10M#/media/File:Soyuz_TMA-10M_spacecraft_approaches_the_ISS.jpg

Zdroje:

Hvězdářský kalendář 2023

https://cs.wikipedia.org/wiki/Deep_Impact_(sonda)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sojuz_TMA-08M

https://cs.wikipedia.org/wiki/STS-51

https://en.wikipedia.org/wiki/Cygnus_%28spacecraft%29

https://cs.wikipedia.org/wiki/Galileo_(sonda)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sojuz_TMA-10M

https://cs.wikipedia.org/wiki/SMART-1

Články