Astronomická výročí září – 2023

Astronomická výročí  – září 2023

Edwin Powell Hubble (20. 11. 1889 MarshfieldMissouriUSA – 28. 91953 San MarinoKalifornieUSA)

Znalosti se kupí stále rychleji, a jakmile jsou k dispozici, mohou být použity pro zlo i dobro. Bylo nevyhnutelné, že přijde den, kdy navyšující se soubor znalostí se přenese přes úroveň nebezpečí. Ten den, jak víte, přišel – a uplynul. Již jsou k dispozici znalosti, kterými by mohli lidé zničit naši civilizaci – a jejich růst pokračuje rychleji než kdy před tím.                     

                                                                                                   Edwin Hubble

Téměř prorockým a neustále aktuálním citátem vzpomeneme na jednoho z mimořádných astrofyziků.  Již 70 let uplynulo od chvíle, kdy náš vesmír navždy opustil americký astronom Edwin Hubble. Byl to vědec, který svými pozorováními a výzkumem zásadně přispěl ke kosmologickému poznání.

Edwin Powell Hubble. Zdroj: https://www.thoughtco.com/

Edwin Hubble se narodil v městě Marshfield. V necelých desíti letech se spolu se svou rodinou přestěhoval do Chicaga. Zde později navštěvoval universitu, studoval fyziku a zároveň vynikal v boxu či basketbalu. Díky těmto sportovním schopnostem dostal stipendium v britském Oxfordu, tam se ovšem věnoval oborům s astronomií nesouvisejícími. Teprve po návratu do USA začal studovat postgraduálně astronomii. Po obdržení doktorátu z astronomie se v roce 1917 zúčastnil bojů 1. světové války ve Francii. Do civilu odešel v hodnosti majora.

Edwin Hubble v roce 1919 začal pracovat na observatoři Mount Wilson v Kalifornii. Té zůstal věrný až do konce svého života. Zabýval se pozorováním mlhovin, ovšem takto se do těch dob nazývaly veškeré mlhavé objekty na obloze. Hubble ve 20. letech 20. století prokázal, že je vesmír  větší než naše galaxie a že se rozpíná. Také potvrdil existenci jiných galaxií než je naše Mléčná dráha, určil vzdálenost galaxie v Andromedě a zjistil, že nemůže být součástí Mléčné dráhy. V roce 1925 publikoval svou klasifikaci galaxií. Určil několik kategorií těchto hvězdných ostrovů, jednak to byly galaxie eliptické a čočkové, dále pak spirální a spirální s příčkou. Kromě těchto typů existují ještě galaxie nepravidelné.

Hubbleova klasifikace typů galaxií. Na ni navázal Gérárd de Vaucouleurs doplněním o novou morfologii galaxií. Zdroj: https://en.wikipedia.org/

Nutno podoktnout, že Hubble měl excentrickou povahu, trpěl pocitem nadřazenosti a mnoho kolegů tvrdilo, že toužil být středem pozornosti. Například spolupráce s Miltonem L. Humasonem (1891-1972) vedla k potvrzení Hubbleova zákona, avšak značná část Humasonovy práce byla připsána Hubbleovi. Jeho největším objevem byl Hubbleův zákon (od roku 2018 Hubbleův-Lemaîtreův zákon). Důvodem doplnění názvu zákona byla skutečnost, že kněz a astronom Georges Lemaître (1894-1966) objevil vztah vyjádřený Hubbleovým zákonem již o dva roky dříve. Jednalo se o zjištění přímé úměry mezi vzdáleností galaxií a rychlostí jejich vzdalování.

Pozorování červeného posuvu při vzdalování galaxií vedla k objevu Hubbleovy konstanty. Ta určovala, že čím větší je vzdálenost mezi galaxiemi, tím větší je jejich relativní rychlost vzdalování. Hubble odvodil velikost konstanty při pozorování 46 galaxií na 500 km/s/Mpc (megaparsek; neboli 1 milión parseků), tento odhad byl však značně přehnaný, kvůli tehdejší špatné kalibraci vzdáleností. Současná představa je 68 – 74 km/s/Mpc.

Edwin Hubble v pozorovatelské kleci 200 palcového (5,08 m) Haleova teleskopu na Mout Palomar. Tato klec sloužila k nezkreslenému záznamu světla odraženého hlavním zrcadlem.

Zdroj: https://history.aip.org/

Ke sklonku života Hubble trpěl zdravotními potížemi, přesto však pokračoval i po prodělaném infarktu v práci. Zemřel v roce 1953 a je pohřben, na přání manželky, na neznámém místě.

Edwin Powell Hubble na aršíku známek USA spolu s fotografiemi pořízenými Hubbleovým kosmickým teleskopem. Zdroj: http://www.collectspace.com/

Z našeho domova na Zemi se díváme do dálek a snažíme se představit si, do jakého světa jsme se narodili. Dnes jsme se dostali daleko do vesmíru. Naše nejbližší okolí známe spíše důvěrně, ale s rostoucí vzdáleností naše znalosti mizí… Pátrání bude pokračovat. Nutkání je starší než historie. Není uspokojeno a nebude potlačováno.

                                                                                                                    Edwin Hubble

Zdroje:

Hvězdářský kalendář 2023

https://www.thoughtco.com/

https://cs.wikipedia.org/

https://www.si.edu/object/

Články