Astronomická výročí  –  únor 2024

William Huggins (7. 2.  1824 – 12. 5. 1910) byl anglický astronom, který se proslavil svou průkopnickou prací na poli spektroskopické astronomie. V únoru uplyne 200 let od jeho narození.

William Huggins. Zdroj: Wikipedia

William Huggins se narodil v Cornhillu v Middlesexu. Dostalo se mu kvalitního vzdělání v humanitárních oborech, on však inklinoval především k přírodním vědám. Po studiích se několik let věnoval obchodování s textilem, tato činnost jej však nikterak neuspokojovala.

V roce 1854 vstoupil do Královské astronomické společnosti a o dva roky později si nechal přistavět ke svému domu v Tulse Hill v Londýně soukromou observatoř .

Huggins vyžadoval na pozorování nejpřesnější optiku své doby. Po dvou čočkových dalekohledech, jež používal v 50. letech 19. století, mu byl roku 1871 zapůjčen zrcadlový dalekohled o průměru zrcadla 46 cm.

V roce 1864 byl prvním vědcem, který nasnímal spektrum planetární mlhoviny. Analyzoval spektrum mlhoviny Kočičí oko (NGC 6543).  Pozorování emisních čar poprvé prokázalo, že planetární mlhoviny jsou plynné. Podobné pozorování mlhoviny v Orionu v roce 1872 ukázalo, že difúzní mlhoviny jsou také plynné.

Při analýzách spekter pozorovaných objektů využíval ochotné pomoci svého souseda, jímž byl významný chemik William Allen Miller (1817 – 1870).  Ten byl autorem několika zásadních pojednání o astrochemii.

Nákres spektra NGC 6543, jak bylo pozorováno vizuálním spektroskopem Williama Hugginse v r. 1864. Zdroj: Stars astro

V roce 1868 pozoroval hvězdu Sírius v souhvězdí Velkého Psa a zjistil, že vykazuje rudý posuv. Jedná se o Dopplerův jev, jenž je způsoben vzdalováním pozorovaného objektu od pozorovatele. Huggins z toho vyvodil, že by mohla být vypočtena radiální rychlost hvězd, tedy rychlost hvězdy pohybující se směrem k pozorovateli či od něj. V témže roce prokázal přítomnost uhlíkových sloučenin v kometách.

Margaret Lindsay Huggins. Zdroj: faculty.humanities

V roce 1875 se oženil s Margaret Lindsay z Dublinu. Margaret Lindsay Huggins byla vytouženou ženou každého astronoma, neboť sama se také zajímala o astronomii, astrofotografii a celkově o vědecký výzkum. Margaret přivedla Williama k astrofotografii a pomáhala mu systematizovat výsledky jeho práce. Při zobrazování astronomických objektů začali používat jako první na světě suchou deskovou fotografii.

William Huggins ve své rodinné observatoří v Tulse Hill. Zdroj: lindahall

Spolu s manželkou, která mu byla i spolupracovnicí z jejich soukromé observatoře, prováděli rozsáhlá pozorování spektrálních emisních čar a absorpčních čar různých nebeských objektů.

Během roku 1880 se manželé věnovali dvěma projektům. Pokoušeli se fotografovat sluneční korónu a věnovali se výzkumu mlhovin. Jako naprosto rovnocenní partneři spolupracovali manželé Hugginsovi celých 35 let.

Huggins byl prvním, kdo začal odlišovat mlhoviny od galaxií. Dokázal, že třeba mlhovina v Orionu vykazuje pouze emisní spektra charakteristická pro plyn. Oproti tomu například galaxie v Andromedě má spektrální čáry stejné jako hvězdy.

V roce 1867 společně s kolegou Williamem Allenem Millerem získal zlatou medaili Královské astronomické společnosti. Tu obdržel ještě za své zásluhy pro astronomii opět v roce 1885.  Od roku 1876 byl dva roky prezidentem Královské astronomické společnosti. Poté sloužil jako prezident Královské společnosti od roku 1900 do roku 1905.

Pro Královskou astronomickou společnost pracoval celkem 37 let. Za jeho zásluhy mu byla udělena další řada dalších medailí a ocenění. V současnosti nalezneme ve sluneční soustavě dva krátery, první na Měsíci a druhý na Marsu, pojmenované právě po Williamu Hugginsovi. Také po něm byl pojmenován asteroid 2635 Huggins objevený na Anderson Mesa v roce 1982 E. Bowellem.

Zemřel ve svém domě a tedy i observatoři v Tulse Hill v roce 1910. Jeho žena Margaret zesnula pět let poté. Jsou pochováni v londýnské katedrále svatého Pavla. Na dvojici plaket stojí tento text: „William Huggins, astronom 1824–1910“ a druhý „Margaret Lindsay Huggins, 1848–1915, jeho manželka a spolupracovnice“.

Zdroje:

Hvězdářský kalendář 2024

Wikipedia

faculty.humanities

Wikipedia

stars.astro.illinois

en-wikisource

Články