Čtvrtek 15. 2. Café Nobel: Etologie

Snaha o pochopení a předvídání způsobů chování provází člověka od nepaměti, jak dokládají jeskynní malby. V roce 1973 K. Lorenz, N. Tinbergen a K. von Frisch získali za výzkum chování Nobelovu cenu – sledovali, co, proč a jak dělají včely, ryby, ptáci i my, lidé. Položili tím základy takzvané klasické evropské etologie. Etoložka doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. et Ph.D.zPřírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vám na řadě příkladů představí poznatky z oblasti etologie, které formují život zvířat a ovlivňují i člověka. Ve čtvrtek 15. února v teplickém Planetáriu.

Etologie studuje chování pomocí biologických metod. Aplikovaná etologie využívá těchto poznatků při péči o živočichy, například o hospodářská zvířata nebo domácí mazlíčky. Založením International Society for Human Ethology v roce 1972 vzniká etologie člověka jako samostatný vědní obor. Etologické poznatky pronikají do psychologie, například evoluční pojetí chování člověka se výrazně uplatňuje v oblasti vztahů. Pojďme si ukázat na příkladech poznatky z oblasti etologie, které formují život zvířat a ovlivňují i člověka.

Doporučená rezervace na adrese hap@hapteplice.cz.

Pozor! V zimních měsících se nescházíme na teplické hvězdárně, ale v prostorách teplického planetária, na adrese Koperníkova 3062. Přednášky začínají v obvyklém čase, tedy v 18 hodin.

Ilustrační foto v abstraktu i článku Pixabay.com

Články