Pátek 12. 4. – SETKÁNÍ V PRVNÍ ČTVRTI: Mars

Cyklus zajímavých přednášek na aktuální témata bude na teplické hvězdárně na Písečném vrchu pokračovat v pátek 12. 4. 2024 od 19:00, název přednášky je Mars. V úvodní části si představíme Mars v základních faktech a kdy můžeme rudou planetu v letošním roce pozorovat. Vysvětlíme si, proč se na Marsu střídají roční období, nebo zda se na jeho povrchu vyskytovala tekoucí voda. V další části povídání se zaměříme na povrchové útvary, které můžeme na Marsu najít. V závěru povídání stručně nahlédneme do historického i současném výzkumu.

VSTUPENKY

Články