Pozorování Slunce a slunečních skvrn

Jelikož je naše nejbližší hvězda v období maxima svého 25. cyklu, můžeme spatřit četné projevy této aktivity. Přijďte se na Slunce podívat a nahlédnout do našich dalekohledů, především na dvě velké skupiny slunečních skvrn, která jsou v těchto dnech na slunečním kotouči viditelné. Denní pozorování pro veřejnosti se koná každou sobotu a neděli viz náš program: https://hapteplice.cz/program

Na fotografii níže je zachycená sluneční fotosféra s tmavými slunečními skvrnami a světlými fakulovými poli. Teplota ve fotosféře se pohybuje okolo 5 500 °C a jedná se tak o nejchladnější a zároveň nejtenčí vrstvu naší nejbližší hvězdy. Tmavé sluneční skvrny jsou chladnější místa s teplotou o zhruba 1 500 °C nižší než okolní povrch. 

Sluneční fotosféra, refraktor APM APO (180/1260 mm), 10:00 SELČ 9. 5. 2024, zpracoval: Karel Slavík

Na další fotografii jsou zachyceny skupiny skvrn s označením AR3368 a AR3364, které jsou v těchto dnech na slunečním kotouči viditelné i očima, ovšem pouze při použití k tomuto účelu určeného filtru, kterým si ochráníme zrak (například brýle určené pro pozorování slunečního zatmění nebo svářečský filtr).

Detail skupin skvrn AR3368 a AR3364, refraktor APM APO (180/1260 mm), 10:00 SELČ 9. 5. 2024, zpracoval: Karel Slavík

Na poslední fotografii spatříme sluneční chromosféru. Tuto vrstvu sluneční atmosféry očima nespatříme, neboť je přezářena fotosférou. Chromosféra září nejvíce v červené vodíkové čáře, proto Slunce ve speciálním dalekohledu spatříme zabarvené do červena. Na okraji slunečního kotouče můžeme ve spodní části spatřit velkou protuberanci, což je oblak chladnějšího plazmatu vybíhající z povrchu slunce nad jeho okraj. Několik menších protuberancí spatříme převážně v horní části okraje slunečního kotouče. Na slunečním disku spatříme také několik tmavých filamentů, což je protuberance promítnutá na sluneční disk.

Sluneční chromosféra, H-alfa dalekohled Lunt Solar 152 mm, 10:30 SELČ 9. 5. 2024, zpracoval: Karel Slavík
Zákres slunečních skvrn z 9. 5. 2024, 8:20 SELČ, zpracoval: Bohouš Matouš

Snímky byly pořízeny na teplické hvězdárně dne 9. 5. 2024 v 10:00 SELČ. Použity byly dva dalekohledy: refraktor APM APO (180/1260 mm) a H-alfa dalekohled Lunt Solar 152 mm, nasnímáno pomocí kamery ZWO ASI294MM.

Články