Astronomická výročí  – červen  2024

Připomínáme si 225. výročí narození britského amatérského astronoma Williama Lassella.

William Lassell (18. 6. 1799 – 5. 10. 1880) byl anglický obchodník a astronom. Proslavil se svým vylepšením zrcadlového dalekohledu a objevem čtyř měsíců dvou planet.

William Lassell. Zdroj: scihi.org

William Lassell se narodil v anglickém městě Bolton 18. 6. 1799. Po absolvování boltonské školy a Akademie v Rochdale se vyučil obchodníkem. Právě obchodnická činnost, konkrétně sládkovství v pivovaru, mu umožnilo získat dostatek financí, aby se mohl věnovat astronomii.

Ve svém domě pojmenovaném Starfield na předměstí Liverpoolu si nechal postavit vlastní observatoř. Vzhledem k Lassellově technické zdatnosti vybavil hvězdárnu teleskopem s 610 mm zrcadlem, které si sám vybrousil pomocí zařízení vlastní konstrukce. Byl průkopníkem ve využívání paralaktické montáže, čímž eliminoval vliv zemské rotace na pozorování vesmírných objektů. Zrcadlo dalekohledu bylo vytvořeno ze slitiny mědi a cínu zvané speculum (latinsky zrcadlo).  Později se z praktických důvodů přešlo na zrcadla skleněná.

V roce 1846, pouhých 17 dnů po objevu Neptunu Gottfriedem Galem (9. 6. 1812 – 10. 7. 1910), objevil největší Neptunův měsíc Triton. Průměr Tritonu tvoří jen málo přes 5% průměru Neptunu. Skutečnost, že byl objeven, svědčí o výtečné kvalitě Lasselova dalekohledu.

Snímek Neptunova měsíce Triton pořízený v roce 1989 sondou Voyager 2. Zdroj: en.wikipedia

V září 1848 spoluobjevil Saturnův měsíc Hyperion. Nezávisle na něm Hyperion objevil americký astronom William Cranch Bond (9. 9.1789 – 29. 1.1859) spolu se svým synem Georgem Phillipsem Bondem (20. 5. 1825 – 17. 2. 1865).

Saturnův měsíc Hyperion, snímek pořízený sondou Cassini. Zdroj: en-m-wikipedia

Svou úctyhodnou řadu měsíců planet ukončil Lassell v roce 1851 objevem měsíců planety Uran – Arielu a Umbrielu.

Měsíce Ariel a Umbriel vyfotografované sondou Voyager 2 v roce 1986. Zdroj: solarsystemscope.com

V roce 1855 přesídlil na Maltu, z důvodu lepších pozorovacích podmínek. Tam sestrojil dalekohled s průměrem zrcadla 1200 mm. Tento teleskop však byl poté, co se po několika letech pobytu Lassell vrátil do Anglie, rozebrán a sešrotován.

Lassellův teleskop kterým pozoroval během svého pobytu na Maltě. Zdroj:  lindahall.org

Lassell se na Maltě věnoval pozorováním a kresbou rozličných vesmírných objektů noční oblohy.

Rytina Jamese Basirea podle kresby Williama Lassella. Velká mlhovina v Orionu, 1854. Zdroj: lindahall.org

Lassell byl od roku 1839 členem Královské astronomické společnosti, dostal mnohá ocenění a dokonce ji po dva roky vedl. Ačkoli byl William Lassell neobyčejně bohatý, byl také mimořádně skromný a úsporný. Mnohá z jeho pozorování byla zapsána na útržcích starého papíru či na obalech od zásilek.

Po návratu z Malty v roce 1865 se odstěhoval do města Maidenhead, kde na místní observatoři zprovoznil svůj původní dalekohled. Nebe nad Liverpoolem již v té době bylo zasaženo velkým množstvím smogu, což byl hlavní důvod přesídlení do Maidenheadu. Zemřel v tomto městě v roce 1880, kde je také pohřben v kostele svatého Lukáše.

Lassellův první dalekohled byl umístěn po jeho smrti do Lassellovy kopule na hvězdárně v Greenwichi.

Na rytině z roku 1890 je zobrazena Lassellova kopule v Greenwichi s jeho prvním dalekohledem. Zdroj: lindahall.org

Na jeho počest je pojmenován kráter na Měsíci, na Marsu, Neptunův prstenec a také asteroid 2636 Lassell. 

Zdroje:

astrohistorie

wikipedia/William_Lassell

lindahall.org/william-lassell

Články