Přesná astrometrie malých těles sluneční soustavy

Jako malá tělesa sluneční soustavy se označují planetky a komety. V současnosti je známo téměř půl milionu planetek a přes 3 000 komet a nová tělesa jsou stále objevována.
Po objevu tělesa je potřeba určit jeho dráhu, k tomu se použijí fotografie objektu. Na každé fotografii lze pomocí poloh známých hvězd určit polohu objektu. Máme-li sérii poloh v různých časech, lze těmito polohami prokládat dráhu. Čím více pozorování, v čím delším časovém období získáme, tím je spočtená dráha přesnější. 
Pozorování jsou koordinována organizací MPC – Minor Planet Center (Centrum malých planet) sídlící v Cambridge v americkém státě Massachusetts. V dubnu 2015, kdy jsme s těmito pozorováními začínali, jsme napozorovali několik známých objektů a na základě dostatečné přesnosti našich pozic nám MPC přidělilo kód observatoře K62, pod kterým můžeme publikovat naše pozorování.

Přístrojové vybavení

Pozorováni provádíme dalekohledem Planewave CDK17, který je umístěn v jihovýchodní kopuli na paralaktické montáži 10micron GM3000 HPS posazené na pilíř vyrobený firmou Baader Planetarium. Dalekohled má při světelnosti f/6,8 ohniskovou vzdálenost 2939 mm, kterou zpravidla zkracujeme reduktorem ohniska 0,66× na 1980 mm a dosahujeme tak světelnosti f/4,6. Na snímání se používá CCD kamera. V současnosti jsme schopni pozorovat malá tělesa až do 20. magnitudy.

Výsledky pozorování

Shrnutí výsledků naleznete na následujících odkazech: 

2021

2020

2016

2015

V letech 2017 a 2018 probíhala rekonstrukce hvězdárny. Mimo čas rekonstrukce byl upřednostněn program pro ESA.
Objevový snímek planetky 2016 QW, která byla objevena na teplické hvězdárně astronomy Z. Moravcem a R. Neuvirtem v noci z 24. na 25. srpna 2016. Na snímku celé pole CCD kamery SBIG STL6306 (48ˊ×32ˊ). Expozice snímku 240 sekund. Planetka je velmi slabé těleso zcela na hranici našich možností detekce těchto těles (okolo 19,5m). Souřadnice středu hvězdného pole (J2000.0) jsou: rektascenze 22h 15.0m, deklinace  −03° 00ˊ.