Astronomické kroužky

Astronomický kroužek při DDM

Probíhá každý týden zpravidla ve čtvrtek počínaje 21. 9. 2023 na teplické hvězdárně (Písečný vrch 2517) nebo v teplickém planetáriu (ulice Koperníkova 3062). Za příznivého počasí se po vzájemné domluvě setkávají členové kroužku na hvězdárně, kde se pozoruje obloha pomocí dalekohledů. Tato pozorování se odehrávají velmi často po setmění, proto kroužek v takovémto případě probíhá v pátek nebo v sobotu. Členové kroužku se naučí používat opravdovou astronomickou techniku. Čtvrteční schůzky na planetáriu začínají od 16:00 a děti se zde učí pomocí přístroje ZKP-2 a dalších pomůcek poznávat souhvězdí a orientovat se na obloze.

Jednou měsíčně ve čtvrtek se koná přednáška o vesmíru při Café Nobel, kde mohou děti posedět i s rodiči v přednáškovém sále a v příjemné atmosféře si poslechnout přednášku a diskutovat s odborníky.

Kroužek je vhodný pro žáky 6. až 9. tříd ZŠ.

Zájemci se mohou hlásit v DDM Teplice u pana Čonky (e-mail:conka@ddmteplice.cz, telefon: 723 009 798). Další informace podají pracovníci teplické hvězdárny a planetária Radim Neuvirt (e-mail: neuvirt@hapteplice.cz, telefon: 724 258 936 ) a Karel Slavík (emai: slavik@hapteplice.cz, telefon: 774 554 131).

 

Astronomický kroužek pro pokročilé

Ve školním roce 2023/24 opět otevíráme na teplické hvězdárně astronomický kroužek pro studenty středních škol se zájmem o astronomii a astrofyziku. Náplní kroužku je zejména:

  • seznámení se se základními poznatky astronomie a astrofyziky,
  • pozorování dalekohledy na hvězdárně,
  • sledování zajímavých úkazů videokamerou a CCD kamerou, zpracování pozorování na počítači,
  • řešení úloh astronomické olympiády,
  • poznávání souhvězdí a objektů blízkého i vzdáleného vesmíru.
    Probíhá zpravidla každý lichý týden ve čtvrtek počínaje 14. 9. 2023 na teplické hvězdárně (Písečný vrch 2517) od 17:00 do 18:30 (změna termínu možná po společné dohodě). Podle domluvy a zájmu se při příznivém počasí členové kroužku mohou scházet i v jiné dny při večerním pozorování u dalekohledu.
    Zájemci, hlaste se předem u vedoucího kroužku dr. Zdeňka Moravce na e-mail moravec@hapteplice.cz. Účast je zdarma a přidat se je možné kdykoliv v průběhu školního roku.