Pozorování Slunce a slunečních skvrn

Jelikož je naše nejbližší hvězda v období maxima své aktivity, můžeme tak spatřit četné projevy této aktivity.

Přijďte se na Slunce podívat a nahlédnout do našich dalekohledů, především na velkou skupinu slunečních skvrn, která je v těchto dnech na Slunci viditelná.