Média

Hvězdárna a planetárium Teplice, p. o.

Technické vybavení hvězdárny

Výměna kupole v únoru 2016

Pozorování zatmění Slunce 20.3.2015

Videa