O nás

Hvězdárna a planetárium Teplice

je příspěvková organizace zřízená Ústeckým krajem, spravovaná Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Hlavním úkolem organizace je popularizovat poznatky z astronomie a příbuzných vědních oborů mezi nejširší veřejnost. Velmi důležitou složkou činnosti je spolupráce se školami a předávání astronomických poznatků dětem a mládeži. Laické veřejnosti umožňuje přímé pozorování vesmírných těles a objektů. Navíc se zabývá také výzkumem, který je orientován zejména na detekci satelitů a kosmického odpadu (ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou, ESA).

Napsali o nás

Zaměstnanci HaP

Kontakt:

Sídlo a fakturační adresa

Hvězdárna a planetárium Teplice, příspěvková organizace

Koperníkova 3062, 415 01, Teplice

IČ: 00361224

Telefon

planetárium Teplice (+420) 773 791 439

hvězdárna Teplice  (+420) 773 791 438

e-mail

objednavky@hapteplice.cz (objednávky na akce a pořady)

hap@hapteplice.cz (ostatní korespondence, dotazy,…)