Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název      
Hvězdárna a planetárium Teplice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení     
viz Zřizovací listina: https://www.hapteplice.cz/o-nas

3. Organizační struktura
Viz Výroční zprávy, kapitola seznam pracovníků http://www.hapteplice.cz/o-nas

4. Kontaktní spojení   

4.1 Kontaktní poštovní adresa 
Koperníkova 3062, 415 01   Teplice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu  
Koperníkova 3062, 415 01   Teplice

4.3 Úřední hodiny 
Po-Pá 9:00-12:00

4.4 Telefonní čísla
planetárium Teplice 773 791 439
hvězdárna Teplice 773 791 438  

4.5 Čísla faxu       

4.6 Adresa internetové stránky
 http://www.hapteplice.cz/

4.7 Adresa e-podatelny  
hap@hapteplice.cz

4.8 Další elektronické adresy   

5. Případné platby lze poukázat         
číslo účtu 2336501/0100, Komerční banka, a.s.

6. IČ  
00361224

7. DIČ
CZ00361224, nejsme plátci DPH,

8. Dokumenty       

8.1 Seznamy hlavních dokumentů        
Zřizovací listina a výroční zprávy o činnosti
http://www.hapteplice.cz/o-nas

8.2 Rozpočet         
Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce viz https://www.hapteplice.cz/o-nas
Obsah účetních výkazů za uplynulý rok viz výroční zprávy o činnosti https://www.hapteplice.cz/o-nas
Střednědobý výhled rozpočtu na další dva roky viz https://www.hapteplice.cz/o-nas

9. Žádosti o informace   
Žádosti lze podat ústně v sídle organizace, telefonicky na telefonních číslech organizace, nebo písemně, viz informace o provozu podatelny http://www.hapteplice.cz/o-nas

10. Příjem žádostí a dalších podání   
Žádosti lze podat ústně v sídle organizace, telefonicky na telefonních číslech organizace, nebo písemně, viz informace o provozu podatelny http://www.hapteplice.cz/o-nas

Další informace o náležitostech žádosti naleznete zde https://www.mvcr.cz/clanek/jak-zadat-o-informace-453908.aspx

11. Opravné prostředky 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. lze odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od:

– odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),

– odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c)

– sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3)

Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu (Ústecký kraj) prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

12. Formuláře       
Další informace o náležitostech žádosti naleznete zde https://www.mvcr.cz/clanek/jak-zadat-o-informace-453908.aspx

13. Popisy postupů ‒ návody pro řešení životních situací       

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy       
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

14.2 Vydané právní předpisy   

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací přesahující 30 minut práce je požadována úhrada nákladů ve výši 150,- Kč za každou další započatou půlhodinu práce související s takovým mimořádně rozsáhlým vyhledáním  informace. Kopie a tisk za každou stránku jednostranného formátu A4 se účtuje 1,50 Kč, u oboustranného formátu A4 se účtuje 3,00 Kč za stránku, u oboustranného formátu se tyt částky násobí dvěma. Při rozsahu kopírování a tisku do 10 stran A4 se poplatek neúčtuje.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací         

16. Licenční smlouvy     

16.1 Vzory licenčních smluv    

16.2 Výhradní licence    

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona viz zprávy o činnosti
http://www.hapteplice.cz/o-nas