Pozorování slunečních skvrn

V druhé polovině roku 2020 jsme zahájili nový odborný program věnovaný pozorování a zakreslování slunečních skvrn. Sluneční skvrny jsou projevem aktivity Slunce a jejich počet a poloha na Slunci se stále mění v průběhu jedenáctiletého slunečního cyklu a v důsledku sluneční rotace.

Slunce pozorujeme 18 cm čočkovým dalekohledem v severozápadní kopuli teplické hvězdárny za pomoci projekčního okuláru. Sluneční disk je zobrazen na stínítku za dalekohledem, které je přichyceno na tubus dalekohledu. Slunce zakreslujeme do protokolů o průměru 25 cm, ve kterých je zaznamenána poloha skvrn, světové strany, poloha rotační osy Slunce a další údaje potřebné pro vyhodnocení sluneční aktivity v okamžiku pozorování.

Rok Počet zákresů
2020 21
2021 167
2022 234
2023 234

Každý den, kdy je jasno provádějí naši pracovníci zákres sluneční fotosféry a vyhodnocují počty slunečních skvrn a fakulových polí. Vše je převedeno do specializovaného programu a výsledky jsou jednou měsíčně zasílány koordinátoru zákresů pro Česko, Polsko a Slovensko.

Tato aktivita probíhá ve spolupráci se slunečním oddělením Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově a Hvězdárnou Františka Pešty v Sezimově Ústí a výsledky jsou publikovány a započítány do mezinárodní statistiky sluneční činnosti.

Příklad zákresu slunečních skvrn

Jako příklad použijeme zákres ze dne 9. září 2021. Zaznamenáno bylo celkem šest skupin skvrn (g=6), celkový počet skvrn (f =75), Wolfovo relativní číslo spočítáme jako R=10*g+f=135.