Pozorování slunečních skvrn

V druhé polovině roku 2020 jsme zahájili nový odborný program věnovaný pozorování a zakreslování slunečních skvrn. Sluneční skvrny jsou projevem aktivity Slunce a jejich počet a poloha na Slunci se stále mění v průběhu jedenáctiletého slunečního cyklu a v důsledku sluneční rotace.

Slunce pozorujeme 18 cm čočkovým dalekohledem v severozápadní kopuli teplické hvězdárny za pomoci projekčního okuláru. Sluneční disk je zobrazen na stínítku za dalekohledem, které je přichyceno na tubus dalekohledu. Slunce zakreslujeme do protokolů o průměru 25 cm, ve kterých je zaznamenána poloha skvrn, světové strany, poloha rotační osy Slunce a další údaje potřebné pro vyhodnocení sluneční aktivity v okamžiku pozorování

V roce 2020 bylo pořízeno 21 zákresů slunečních skvrn, které budou vyhodnoceny standardní metodikou. Při pozorování spolupracujeme se slunečním oddělením Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově.

V roce 2021 každý den, kdy bylo jasno, provedli naši pracovníci zákres sluneční fotosféry a vyhodnotili počty slunečních skvrn a fakulová pole. Celkem bylo pořízeno 167 zákresů. Tato aktivita probíhá ve spolupráci se slunečním oddělením Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově a Hvězdárnou Františka Pešty v Sezimově Ústí a výsledky jsou publikovány a započítány do mezinárodní statistiky sluneční činnosti. 

Příklad zákresu slunečních skvrn

Jako příklad použijeme zákres ze dne 9. září 2021. Zaznamenáno bylo celkem šest skupin skvrn (g=6), celkový počet skvrn (f =75), Wolfovo relativní číslo spočítáme jako R=10*g+f=135.