Program pro základní školy

Hvězdárna a planetárium Teplice připravila řadu pořadů vhodných k doplnění a rozšíření učiva žáků základních škol. Témata pořadů odpovídají látce probírané v hodinách prvouky, přírodovědy, přírodopisu, zeměpisu a fyziky. Každý z programů lze po domluvě s lektorem přizpůsobit konkrétním třídám.

Akce pro školy objednávejte telefonicky na čísle (+420) 773 791 439.

Školní exkurze mohou zavítat také na hvězdárnu, kde se žáci seznámí s hvězdářským dalekohledem a podívají se na Slunce, či jiný nebeský objekt.

Ročník: 1.- 3.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět:
prvouka
Anotace:

V pořadu živě vedeném lektorem se žáci seznámí s pohyby Slunce, Měsíce a hvězd na pozemské obloze. Zaměřujeme se zejména na vysvětlení střídání dne a noci, na střídání fází Měsíce a na vysvětlení změn ročních období. S některými vysvětleními pomůže i mimozemšťan Paxi.

Ročník: 4.- 5.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Předmět:
prvouka
Anotace:

V pořadu živě vedeném lektorem se žáci seznámí s pohyby Slunce, Měsíce a hvězd na pozemské obloze. Zaměřujeme se zejména na vysvětlení střídání dne a noci, na střídání fází Měsíce a na vysvětlení změn ročních období. S některými vysvětleními pomůže i mimozemšťan Paxi.

Ročník: 6.- 7.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět:
zeměpis
Anotace:

V pořadu živě vedeném lektorem se zaměřujeme zejména na Zemi jako těleso ve vesmíru a její srovnání s ostatními tělesy sluneční soustavy.

Ročník: 8.- 9.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět:
fyzika
Anotace:

V pořadu živě vedeném lektorem se žáci seznámí s místem, jaké Země ve vesmíru zaujímá a poté se zaměřuje zejména na „život“ hvězd.

Ročník: 6.- 9.
Anotace:
V pořadu živě vedeném lektorem se žáci seznámí se základními milníky historie posílání strojů a lidí do vesmíru.

Pro žáky z nejnižších ročníků lze domluvit i pásmo pohádek následované ukázkami dovedností planetária.