Odborná činnost

Jednou z dalších činností Hvězdárny a planetária Teplice, které vymezuje její Zřizovací listina, je odborná činnost. Přestože je mnoho oblastí, které se dají v astronomii zkoumat, naše hvězdárna se dlouhodobě věnuje pozorování zákrytů hvězd planetkami. Dříve netušené možnosti se v této oblasti výzkumu otevřely díky velkému rozvoji výpočetní techniky, vývoji citlivých videokamer a vzniku systému GPS. Při vhodném rozestavení skupiny pozorovatelů a užití vhodné techniky lze určit velikost i tvar planetek. Výhodou této astronomické disciplíny je mimo jiné i to, že do ní mohou velkou měrou přispívat i amatérští astronomové.

V roce 2015  jsme k této činnosti přidali i astrometrii malých těles Sluneční soustavy (planetek a komet), kde jsme schopni našimi pozorováními zpřesňovat dráhy nedávno objevených takovýchto objektů. Dokonce se nám podařilo i dvě nová tělesa objevit.

Od roku 2016 se navíc účastníme projektů pro ESA, jejichž cílem je mapování a sledování kosmického smetí na oběžné dráze Země.

V druhé polovině roku 2020 jsme zahájili nový odborný program věnovaný pozorování a zakreslování slunečních skvrn. Sluneční skvrny jsou projevem aktivity Slunce a jejich počet a poloha na Slunci se stále mění v průběhu jedenáctiletého slunečního cyklu a v důsledku sluneční rotace.