Zákryty hvězd planetkami

K zákrytu hvězdy planetkou dochází tehdy, pokud planetka (též asteroid) při svém pohybu kolem Slunce přejde mezi pozorovatelem (tj. námi) a hvězdou. Tím hvězdu z pohledu pozorovatele zakryje a místo světla z hvězdy a planetky pozorujeme pouze světlo přicházející z planetky. Jelikož většina planetek jsou menší a slabě svítící tělesa, zpravidla dojde při zákrytu k výraznému poklesu jasnosti. Při pohledu na Zemi z vesmíru planetka vlastně vrhá na povrch Země svůj stín. Protože přesně známe rychlost pohybu planetky, můžeme z délky poklesu jasnosti hvězdy odvodit velikost planetky. Pokud se sejdou pozorování od několika pozorovatelů různě rozmístěných na zemském povrchu, můžeme dokonce určit i profil planetky, tedy její tvar při jejím momentálním natočení k Zemi, protože planetky většinou nemají tvar kulový, ale spíše nepravidelný.

Přístrojové vybavení

Pozorováni provádíme dalekohledem SHOT (Sand Hill Optical Telescope), který je umístěn v jihovýchodní kopuli. Nainstalován byl na teplické hvězdárně v prosinci 2023. Určený je zejména pro sledování satelitů a kosmického odpadu. Astrograf je vybaven zrcadlem o průměru 60 cm a čtyřčočkovým Wynneovým korektorem umístěným před primárním ohniskem. Výsledná ohnisková vzdálenost soustavy je 199 cm (světelnost soustavy je tedy f/3,3). Zorné pole stávající CMOS kamery činí 1,06° × 1,06°, tedy 1,12 čtverečního stupně.

Dalekohled je umístěn na vidlicové montáži 2EL DDF2-EQ-600. Jihovýchodní kopule je navíc vybavena zařízením MaxDome, které umožňuje řídit její otáčení pomocí počítače. Při pozorování používáme CMOS kameru Kepler FL4040. Kamera disponuje efektivní plochou 4048×4048 pixelů. Kamerá má větavěný GPS modul, takže umožňuje zaznamenávat přesný čas pořízení snímku. Dále je schopná snímkovat v nepřetržitém režimu, kdy mezi jednotlivými snímky není žádná proluka a záznam je tedy obdobný, jako kdyby se jednalo o videokameru.

Výsledky pozorování

Na následujících odkazech naleznete výsledky za jednotlivé roky:

2023

2022
2021
2020

2019
2018
2017

2016
2015
2014